X | Education Industry Accounts

X account Following WG ER (%)
İlber Ortaylı
İlber Ortaylı
4,794,051 3,109 %0.31
Kandilli Rasathanesi
Kandilli Rasathanesi
2,837,212 2,057 %0.02
Deniz Ülke
Deniz Ülke
545,423 -49 %0.02
dücane cündioğlu
dücane cündioğlu
439,569 119 %0.02
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
301,755 -15 %0.01
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç
294,056 -217 %0.00
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
289,039 73 %0.02
Nevzat Tarhan
Nevzat Tarhan
269,933 56 %0.21
Anadolu Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
190,711 -110 %0.01
METU / ODTÜ
METU / ODTÜ
180,877 67 %0.07
İstanbul Üniversitesi AUZEF
İstanbul Üniversitesi AUZEF
155,282 -106 %0.03
Bahçeşehir Koleji
Bahçeşehir Koleji
151,135 -7 %0.13
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
144,209 66 %0.03
Boğaziçi Üni.
Boğaziçi Üni.
141,678 28 %0.03
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
130,967 12 %0.00
Yurtdışı Eğitim
Yurtdışı Eğitim
113,637 64 %0.00
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
108,698 27 %0.08
Doğa Koleji
Doğa Koleji
106,869 -29 %0.05
Vehbi Vakkasoğlu
Vehbi Vakkasoğlu
104,640 -1 %0.06
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
96,769 14 %0.07
İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi
İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi
96,394 45 %0.07
Bilkent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
85,258 46 %0.00
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
74,722 14 %0.00
Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
74,711 53 %0.00
Akdeniz Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
69,491 63 %0.03
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
61,778 28 %0.14
Bahçeşehir Uni (BAU)
Bahçeşehir Uni (BAU)
61,088 -19 %0.11
Just English Center
Just English Center
59,546 10 %0.00
Milli Savunma Üniversitesi
Milli Savunma Üniversitesi
58,638 552 %0.52
EBA
EBA
57,981 7 %0.00
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi
57,557 -85 %0.01
Yaman Akdeniz
Yaman Akdeniz
57,024 2 %0.08
Fenerbahçe Koleji
Fenerbahçe Koleji
56,599 -20 %0.00
Hacettepe Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
54,578 59 %0.00
Girişim Fabrikası
Girişim Fabrikası
52,203 -16 %0.00
Gaziantep Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
49,785 3 %0.03
Koç Üniversitesi
Koç Üniversitesi
48,090 3 %0.12
Enstitü İstanbul İSMEK
Enstitü İstanbul İSMEK
46,885 11 %0.02
Galatasaray Uni.
Galatasaray Uni.
46,693 14 %0.07
Selçuk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
44,871 -27 %0.12
Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi
40,620 9 %0.12
ATA_AÖF
ATA_AÖF
38,047 18 %0.02
İstanbul Beykent Üniversitesi
İstanbul Beykent Üniversitesi
35,773 -15 %0.00
YeditepeÜniversitesi
YeditepeÜniversitesi
34,866 23 %0.01
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
33,760 -38 %0.02
Pamukkale Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
33,743 4 %0.01
Üsküdar Üniversitesi
Üsküdar Üniversitesi
32,944 -25 %0.01
SDÜ
SDÜ
32,377 -19 %0.04
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
29,470 12 %0.78
Erciyes Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
29,361 -11 %0.03