Facebook Fan Pages

Facebook Fan Page Fan WG ER (%)
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
153,502,612 2,122,187 %0.42
Renault
Renault
18,750,066 -5,931 %0.00
ŠKODA
ŠKODA
6,984,355 33,490 %0.00
SEAT
SEAT
5,741,386 5,135 %0.00
Dacia
Dacia
4,006,504 4,790 %0.01
ALFA ROMEO
ALFA ROMEO
2,930,147 13,922 %0.00
Visit Portugal
Visit Portugal
1,468,781 14,564 %0.00
TAP Air Portugal
TAP Air Portugal
1,428,282 9,115 %0.00
Mercedes-Benz Portugal
Mercedes-Benz Portugal
501,156 54 %0.02
Volvo Car Portugal
Volvo Car Portugal
433,377 906 %0.00
Audi Portugal
Audi Portugal
404,326 1,739 %0.00
MetrôRio
MetrôRio
248,595 0 %0.00
Hyundai Portugal
Hyundai Portugal
169,931 1,195 %0.66
Perfumarias Douglas Portugal
Perfumarias Douglas Portugal
154,436 3,206 %0.00
Toyota Portugal
Toyota Portugal
146,536 614 %0.00
Kia Portugal
Kia Portugal
137,125 967 %0.00
RE/MAX Portugal
RE/MAX Portugal
134,579 1,359 %0.00
Science4you
Science4you
116,800 463 %0.00
Mitsubishi Motors Portugal
Mitsubishi Motors Portugal
107,631 163 %0.08
Mazda Motor de Portugal
Mazda Motor de Portugal
92,339 110 %0.00
Centrum Portugal
Centrum Portugal
87,995 16 %0.00
Honda Portugal Motos
Honda Portugal Motos
83,469 1,216 %0.00
Jeep Portugal
Jeep Portugal
76,797 702 %0.05
BMW Portugal
BMW Portugal
67,144 1,737 %0.00
Federação Portuguesa de Voleibol
Federação Portuguesa de Voleibol
37,364 1,053 %0.00
Bosch Portugal
Bosch Portugal
34,210 340 %0.00
Bosch Car Service Portugal
Bosch Car Service Portugal
29,431 71 %0.00
Boa embalagem, boa vida
Boa embalagem, boa vida
29,105 82 %0.00
ISUZU Portugal
ISUZU Portugal
14,242 55 %0.00
Agora Aveiro
Agora Aveiro
12,464 119 %0.00
Ford Trucks Portugal
Ford Trucks Portugal
12,133 1,169 %0.00
Susana Bettencourt
Susana Bettencourt
6,737 101 %0.00
We Are Mirandela
We Are Mirandela
3,230 34 %0.00
Gametoon Portugal
Gametoon Portugal
1,720 106 %0.00
Yeliz Can - Lalitya
Yeliz Can - Lalitya
925 9 %0.00
The Get Golden Visa
The Get Golden Visa
866 41 %0.00